CPSP-Cardiac - Determination of the Frequency and Affecting Factors of Chronic Postsurgical Pain After Cardiac Surgery: A Multicenter, Observational Study / Kardiyak Cerrahide Kronik Postoperatif Ağrı Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerinin Belirlenmesi: Çok Merkezli, Gözlemsel Çalışma

 CPSP-Cardiac, kardiyak cerrahi sonrası 3. ayda kronik ağrı insidansını ve bu durumu etkileyen faktörleri araştırmayı amaçlayan, çok merkezli ve gözlemsel bir çalışmadır.


The CPSP-Cardiac is a large, multi-center, observational study with the aim to investigate the incidence of chronic pain in the 3rd month postoperatively in cardiac surgery and its affecting factors.