POPCSA - Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Postoperatif Pulmoner Komplikasyonların Tahmin Edilmesi; Çok Merkezli, Prospektif, Gözlemsel Kohort Çalışması (POPCSA)

In this prospective, observational, multicentric cohort study, it’s aimed to determine the incidence of postoperative pulmonary complications and the predictor factors associated with patient, anesthesia and surgery in surgical patients with a confirmed or highly suspected OSAS diagnosis undergoing general anesthesia. ASA status I-III 500 adult patients age between 18-65 years undergoing elective surgery with general anesthesia and endotracheal intubation facilitated by neuromuscular blockers and diagnosis of OSAS with polysomnography or STOP-BANG questionnaire will be recruited in this study. The exclusion criteria will include ASA physical status > III, planned admission to the ICU after surgery, cardiac surgery, non-operating room anesthesia, neuromuscular disease, emergency or re-operational procedure, laryngectomy, pneumonectomy, invasive airway access and pregnancy.


Bu prospektif gözlemsel, çok merkezli kohort çalışmada, genel anestezi alan, OSAS tanısı doğrulanmış veya yüksek oranda şüphelenilen cerrahi hastalarda postoperatif pulmoner komplikasyonların görülme sıklığının ve hasta, anestezi ve cerrahi ile ilişkili prediktif faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmaya 18-65 yaş arası, ASA fiziksel statusu I-III olan, preoperatif OSAS tanısı polisomnografi ile konmuş veya STOP-BANG anketi ile belirlenmiş, genel anestezi altında cerrahi uygulanacak ve nöromusküler blokerlerin eşlik ettiği endotrakeal entübasyon işleminin gerçekleşeceği 500 hasta dahil edilecektir. Cerrahi sonrası planlı YBÜ yatışı gerçekleşecek hastalar, kardiyak cerrahi, pnömonektomi, larenjektomi, invaziv hava yolu erişimi, günübirlik cerrahi ve acil veya yeniden operasyon geçirecek hastalar ile nöromusküler hastalığı olan veya gebe olan hastalar çalışmaya dahil edilmeyecektir. İrtibat için popca@ireanetwork.org adresi ile iletişim kurabilirsiniz.