TuPAS - Turkish Precision Anaesthesia Study Project / Türkiye Hasta Odaklı Anestezi Yönetimi Projesi

Turkish Precision Anaesthesia Study Project

The aim of this prospective, observational, multi central and before- after trial is to determine the effect of education which consists processed EEG monitoring and regularly assessment of patient’s stress, anxiety, pain, nausea, vomiting, thirst, hunger and better communication at the pre- and postoperative period on the incidence of postoperative neurocognitive disorders. Total 2200 patients who over 18 years of age and will scheduled for non-cardiac, non-cranial surgery under general anaesthesia as well as who will undergo processed EEG monitoring will be included in the study. Patients who will undergo outpatient, cardiac or intracranial surgery, undergoing surgery with regional anesthesia, presenting with Alzheimer disease, psychiatric disorder, using antipsychotic drug, who will refuse to participate in study, who scheduled for a second surgery within 3 months and who admitted to the ICU postoperatively with intubated and sedated will be excluded from the study.

Türkiye Hasta Odaklı Anestezi Yönetimi Projesi

Bu prospektif, gözlemsel, çok merkezli ve “before-after” şeklinde düzenlenen çalışmada, katılan merkezlerdeki uygulayıcılara verilecek işlenmiş EEG monitörizasyonu, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde stres, anksiyete, ağrı, bulantı, kusmanın düzenli takip ve tedavisi, açlık ve susuzluk sürelerinin optimizasyonu ile hastayla optimum iletişimi içeren bir eğitimin postoperatif nörokognitif bozukluk insidansı üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçlanmaktadır. Bu çalışmaya 18 yaş üzeri, işlenmiş EEG monitörizasyonu yapılan genel anestezi uygulanacak hastalar dahil edilecektir. Günübirlik cerrahi, kalp cerrahisi ve beyin cerrahisi ameliyatı olacak, Alzheimer hastalığı, psikiyatrik hastalığı olan ve antipsikotik ilaç kullanan, çalışmaya katılmayı reddeden, 3 ay içinde ikinci kez ameliyata alınacak olan ve ameliyat sonrası yoğun bakıma entübe ve sedatize alınan hastalar çalışma dışı bırakılacaktır. Çalışmaya toplam 2200 hasta alınması planlanmaktadır. İrtibat için eeg@ireanetwork.org adresiyle iletişim kurabilirsiniz.eeg@ireanetwork.org